Violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acţiune intenționată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Violența fizică este cea mai vizibilă formă a violenței domestice și totodată cea care conduce la efecte tragice.

Dacă simțiți că integritatea fizică vă este pusă în pericol, dacă ați suferit deja episoade de violențe, trebuie să luați în serios posibilitatea unor violențe mai grave pe viitor și să încercați să le preveniți.

Unul dintre instrumentele legale care protejează victimele violenței domestice este ordinul de protecție provizoriu