Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îşi desfăşoară activitatea  potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I. aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008 cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele M.A.I cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectoratul desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul cooperează cu celelalte unităţi teritoriale ale M.A.I., cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu societatea civilă, în limitele legii.

Şefii I.P.J. Alba din 1968 până în prezent

  

Colonel DRĂGHICI EMIL ALEXANDRU 

1968 – 1971

 


Colonel DĂRĂMUŞ IOSIF

1971 – 1980

 

Colonel STOICA DUMITRU 

1980 – 1989

 

General de brigadă (r) MATEŞOIU ADRIAN

1990 – 1997

 

Colonel CĂBULEA IOAN NICOLAE 

1997 – 1999

 

Colonel TODEASĂ VASILE

1999 – 2001

 

Chestor ARON MARIN

2001 – 2005

 

Comisar şef GRINDEAN TUDOR

2005 - 2011

 

Chestor principal IOAN NICOLAE CĂBULEA

2011- 2016

                                      Comisar şef DOGARU FLORIN - CONSTANTIN

                                                                        2018 -