Puteți trimite dovada plății amenzii pe adresa de e-mail a unității teritoriale din care face parte polițistul care a aplicat sancțiunea.