Modele documente privind activitatea poliţiei în domeniul sistemelor de securitate private

 

ELIBERAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI ŞI

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (1)  din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 1 şi Anexa 23)

 

PRESCHIMBAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

Art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 2 şi Anexa 23)

 

REÎNNOIREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 28 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 3 şi Anexa 23-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

 

ELIBERAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI ŞI AVIZAREA CONDUCĂTORULUI

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (1)  din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. ( Anexa 4 şi Anexa 24)

 

PRESCHIMBAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 5 şi Anexa 24)

 

REÎNNOIREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 87 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 6 şi Anexa 24-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

 

RADIEREA LICENŢEI DIN REGISTRUL NAŢIONAL AL SOCIETĂŢILOR LICENŢIATE

Art. 38 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu originalul licenţei de funcţionare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. ( Anexa 7)

 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI, ULTERIOR OBŢINERII / REÎNNOIRII LICENŢEI DE FUNCŢIONARE

Art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie.

Cererea, pentru aprobarea R.O.F.-ului, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta.( Anexa 8 şi Anexa 23)

 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE

Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 93 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială societatea îşi are organizat dispeceratul. ( Anexa 10 şi Anexa 25)

 

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

Art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 11)

 

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 12)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL OBIECTIVULUI

Art. 5 alin. (3) şi art. 8 alin. (2) ambele din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul, respectând prevederile legale în materie privitor la dotarea personalului. (Anexa 13 şi Anexa 26)

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL OBIECTIVULUI

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 5 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 14)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL TRANSPORTULUI DE VALORI

Art. 59 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. (Anexa 15 şi Anexa 27)

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL TRANSPORTULUI DE VALORI

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 59 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 16)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PROTECŢIE

Art. 35 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i se asigură protecţie. (Anexa 17)

 

AVIZAREA PORT-ARMĂ

Art. 71 alin. (2) din H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea angajatoare. (Anexa 18)

 

AVIZAREA PROIECTULUI SISTEMULUI DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 27 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 69 alin. (1) din Anexă şi art. 4 din Anexa 7, ambele la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. ( Anexa 9 şi Anexa 19).

 

ELIBERAREA ATESTATULUI PROFESIONAL - OCUPAŢIA “AGENT DE SECURITATE”

Art. 36 lit. a)-c) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana solicitantă. ( Anexa 20)

 

AVIZAREA PERSONALULUI TEHNIC ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 36 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 21)

 

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

Art. 8 alin. (3) din Instrucţiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Cererea se depune la Inspectoratul General al Poliţie Române – Direcţia de Ordine Publică. (Anexa 22)

 

Avand în vedere măsurile instituite pentru limitatarea efectelor noului tip de coronovirus, începand cu data de 17 martie 2020, programul de lucru cu publicul al Serviciului Ordine Publică se suspendă.  Documentele pot fi transmise prin poștă sau prin email la adresa ordinepublica@ab.politiaromana.ro.

Fişiere ataşate