Date de contact – telefon: 0258/806161 interior 20121

Structura de Securitate

  • Este un compartiment aflat în subordinea nemijlocită a Şefului Inspectoratului şi în coordonarea Adjunctului Şefului Inspectoratului cu atribuţii pe linie de informaţii clasificate;
  • Elaborează şi supune aprobării conducerii inspectoratului norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate;
  • Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, iar după aprobarea acestuia acţionează pentru aplicarea acestuia;
  • Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, in toate componentele acesteia, la nivelul Inspectoratului;
  • Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate si modul de respectare a acestora la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;
  • Consiliază conducerea Inspectoratului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
  • Organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
  • Asigură păstrarea şi organizează evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
  • Efectuează, cu aprobarea conducerii Inspectoratului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.