Șeful serviciului: Comisar-sef de poliţie Claudia BODEA

Date contact - telefon: 0258/806161, interior 20170

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice

  • coordonează, controlează și îndrumă întreaga activitate desfășurată de ofițerii de investigare a fraudelor de la nivelul inspectoratului, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor din economia județului, în raport cu frecvența și modalitățile de săvârșire a acestor fapte; 
  • organizează activități de cunoaștere , prevenire și descoperire a infracțiunilor , îndeosebi a actelor de sustragere , neglijențe, abuzuri sau degradări de bunuri în paguba avutului public, din societățile comerciale, precum și a infracțiunilor specifice prevăzute în noua legislație economică în vigoare; 
  • desfășoară activități specifice pentru prevenirea, cercetarea și combaterea sustragerilor din societăți comerciale de produse alimentare și alte bunuri de consum, în scopul comercializării la prețuri de speculă , în țară și străinătate; 
  • studiază evoluția criminalității economico-financiare, stabilind măsuri specifice pentru diversificarea formelor de acțiune în raport cu metodele și mijloacele folosite de infractori pentru înlăturarea cauzelor generatoare și a condițiilor favorizatoare producerii de pagube