şef al serviciului: Comisar-șef de poliţie AVRAM COSMIN
Date de contact - telefon 0258/806161 interior 20007 

Serviciul Comunicaţii şi Informatică

  • formuleaza propuneri privind completarea si/sau modificarea normelor de inzestrare, pentru tehnica si materialele de comunicatii si informatica ;
  • asigura functionalitatea la parametrii optimi a sistemului informatic al inspectoratului ;
  • analizeaza si inainteaza propuneri privind inzestrarea, asigurarea materiala si functionarea retelelor, instalatiilor si aparaturii de comunicatii si informatica,  intr-o conceptie unitara ;
  • analizeaza si propune ierahic pentru avizare introducerea/scoaterea in/din dotarea unitatilor de politie a instalatiilor si aparaturii de comunicatii si informatica ;
  • elaboreaza si avizeaza din punct de vedere tehnic programele logistice pe linie de comunicatii si informatica, in conformitate cu prevederile dispozitiilor si legilor in vigoare ;
  • elaboreaza documentatia necesara pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie pentru comunicatii si informatica, care se efectueaza la nivelul ordonatorului tertiar de credite, conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului;
  • asigura calitatea si stabilitatea legaturilor in cadrul retelelor de comunicatii telefonice organizate si administrate de inspectorat;
  • asigura managementul de proiect pe linie de comunicatii si informatica, prin organizarea si coordonarea activitatilor legate de proiectarea si realizarea sistemelor informatice ale politiei de nivel judetean, si avizeaza din punct de vedere tehnic toate proiectele vizand domeniul propriu de responsabilitate ;