coordonator compartiment: comisar-șef de poliţie Maria MICU
 
Date contact: telefon: 0258 /806161 interior 20117

Compartimentul Psihologie

  • desfăşoară activităţi de evaluare psihologică şi asistenţă psihologică primară şi profilactică a lucrătorilor din Inspectorat, în vederea cunoaşterii caracteristicilor psihice şi compatibilităţii cu posturile pe care le ocupă;
  • realizează activităţi de evaluare psihologică a personalului în vederea schimbării profilului de activitate şi a repartizării poliţiştilor pe misiuni, în concordanţă cu caracteristicile lor psihice, activităţi de evaluare psihologică periodică precum şi în situaţii speciale;
  • realizează, la solicitarea conducerii inspectoratului, autorităţilor competente sau din proprie iniţiativă, cercetări şi analize cu privire la dimensiunile, procesele şi fenomenele organizaţionale, în vederea fundamentării actului decizional managerial;