şef birou: subcomisar de poliţie MOLDOVAN Mihaela

Date de contact – telefon: 0258/806161 

 

  • implementează și desfășoară activitățile specifice în cadrul programelor, proiectelor, campaniilor de prevenire în domeniul siguranței școlare;
  • colaborează cu celelalte formațiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient de informații în baza cărora sunt organizate acțiuni polițienești, în vederea menținerii sub control a criminalității pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor, studenților și a personalului didactic în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ și a campusurilor  preuniversitare/universitare;
  • realizează cunoașterea particularităților mediului școlar raportat la teritoriu, la locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni, prin prezența activă în teren;
  • colaborează și relaționează permanent cu conducerile unităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cu reprezentanții asociațiilor de studenți din campusurile preuniversitare/universitare;
  • participă alături de reprezentanții autorităților locale, celorlalte instituții sau structuri ale poliției, cu competențe în domeniu, la activitățile de educație antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte
  • organizează și coordonează nemijlocit acțiuni pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea criminalității pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor, studenților și a personalului didactic în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ și a campusurilor preuniversitare/universitare;
  • participă la ședințele organizate la nivelul școlilor și asociațiilor studențești și la alte evenimente importante pentru comunitatea preuniversitară/universitară din zona de responsabilitate