Împuternicit șef birou: inspector principal de poliție BECA IOAN

Date contact: telefon: 0258 /806161 interior 20231
 

Serviciul Pregătire Profesională este structura de specialitate organizată la nivelul  I.P.J. Alba, care asigură managementul activităților de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul instituției.

Principalele atribuții sunt:

  • Perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;
  • Formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ, care pregătesc personal în beneficiul Poliției Române;
  • Coordonează, monitorizează și evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești pe patru componente esențiale: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerii cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu;

   Obiectivul principal al serviciului îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul îndeplinirii dezideratelor instituționale.