Şef Birou: comisar de poliţie Ioana Muntean
Date contact - telefon: 0258/806161, interior 20102
 
Biroul Juridic
  • asigură asistență juridică conform legislației în vigoare, specifică domeniilor: procedura civila și contencioasă , achizițiile publice, protecția omului, eliminarea oricăror forme de discriminare; 
  • reprezintă și apără interesele unității în fața autorităților administrației publice, a organelor Ministerului Public, a instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop, elaborează și formulează acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii inspectoratului renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor acestora; 
  • acordă asistența juridică consiliilor de disciplină, consiliilor de judecată, consiliilor de onoare și comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative și competenței; 
  • participă în comisiile de achiziție, în comisiile de soluționare a contestațiilor și la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziție publică și negocierile derulate de către sau prin unitatea din care face parte;