Revenire anunt - modificare grafic desfăsurarea concurs pentru ocuparea postului vacant Sef birou I la Serviciul Logistic, Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar si Intendenta, prin recrutare de personal din sursa interna