Anunt nr. 82420 din 22.09.2022 referitor la programarea la evaluare psihologica si prezentare documente in original pentru 1 candidat (codul AB-CZ-82247068) declarati Admis la concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de agent de poliție din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba în specialitatea cazier judiciar, statistică și evidențe operative, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condiți