Anunt nr. 82400 din 08.09.2022 referitor la programarea la evaluare psihologica si prezentare documente in original pentru 1 candidat declarat Admis la concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de agent de poliție din cadrul IPJ Alba, specialitatea cazier judiciar, statistică și evidențe operative, prin încadrare directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.