Anunt nr 82387 din 06.09.2022 referitor la modul de solutionare a contestatilor formulate de candidați cu privire la rezultatele obținute la proba de concurs test scris, tip grilă desfășurată în data de 03.09.2022 în cadrul concursului organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Alba pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, specialitatea cazier judiciar, statistică și evidențe operative, prin încadrare directă a persoa