Anunt nr 82385 din 06.09.2022 referitor la modul de solutionare a contestatilor formulate de candidați cu privire la rezultatele obținute la proba de concurs test scris, tip grilă desfășurată în data de 03.09.2022 în cadrul concursului organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Alba pentru ocuparea a 30 posturi vacante în specialitatea ordine publică (ajutor șef post și siguranță publică) prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului ș