Anunt nr. 82323 din 31.08.2022 referitor la repartizarea pe sali la proba de concurs test scris pentru verificare acunostintelor necesare indelinirii atributiilor postului , a candidatilor la concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, specialitatea cazier judiciar, statistică și evidențe operative, prin încadrare directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile leg